www.brouwer.digital

Home.
Midgetgolf.
Terras.
Sportcafé.
Spel.
Agenda.
Prijslijst.
Contact.
Voorwaarden.

Midgetgolf - Eet - Feest  en Sportcafé de Slag © 2021 Alle rechten voorbehouden. www.sportcafedeslag.nl

Gebruiksvoorwaarden website

Door gebruik te maken van deze website stemt u toe met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Aan het gebruik van de website van sportcafedeslag.nl kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De website is gemaakt voor persoonlijk gebruik. Van al het materiaal op deze website berust het auteursrecht bij sportcafedeslag.nl.

Materiaal op deze website mag niet worden hergebruikt, gekopieerd of openbaar worden gemaakt zonder toestemming van sportcafedeslag.nl .

Toestemming kunt u vragen door een email te sturen naar: toestemming@sportcafedeslag.nl

sportcafedeslag.nl streeft ernaar de lezers zo volledig en waarheidsgetrouw als mogelijk te informeren. sportcafedeslag.nl accepteert echter geen aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade door onjuiste berichtgeving.

sportcafedeslag.nl geeft geen garantie dat diensten en faciliteiten op de website correct functioneren en accepteert geen aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade door niet correct functioneren van diensten en faciliteiten.

De makers van www.sportcafedeslag.nl ®  kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect geleden schade door gebruik van informatie die is verkregen via deze website.

Het beeld- en geluidsmateriaal dat wordt vertoond op www.sportcafedeslag.nl  is alleen bedoeld om deze te illustreren.. Mochten we hiermee toch in strijd zijn met enig recht van de auteur, dan zullen deze, na ontvangst van een email, direct worden verwijderd.

 

Wij danken u voor uw bezoek aan de site, sportcafedeslag.nl

Website gerelateerde vragen of opmerkingen: website@sportcafedeslag.nl

Nuttige informatie